image
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque. Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusa.
Search
  • Brak produkt贸w w koszyku.
 

Regulamin

Regulamin Sklepu www.dakini.waw.pl
搂1

Okre艣lenie Sprzedawcy

1. W艂a艣cicielem Sklepu jest:

DAKINI El偶bieta Zalewska

z siedzib膮: ul. Andersena 28, 05-091, Z膮bki

NIP: 5271686242

REGON: 141698190

Tel. +48 784-446-100

E-mail: recepcja@dakini.waw.pl

搂2

Postanowienia og贸lne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzeda偶 za po艣rednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Klientem [dalej Klient] mo偶e by膰:

pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych zamieszka艂a w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
pe艂noletnia osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 z siedzib膮 w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, z siedzib膮 w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, kt贸ra jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaci膮gania zobowi膮za艅 w imieniu podmiotu,
osoba ma艂oletnia dzia艂aj膮ca za zgod膮 rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Regulamin jest integraln膮 cz臋艣ci膮 umowy sprzeda偶y zawieranej z Klientem.

4. Ceny podane w Sklepie s膮 cenami brutto (zawieraj膮 podatek VAT).

5. Towary dost臋pne w Sklepie s膮 nowe i s膮 wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialno艣膰 za wady okre艣lona jest przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z p贸藕niejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z p贸藕niejszymi zmianami).

搂3

Zam贸wienia

1. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:

za po艣rednictwem formularzy interaktywnych dost臋pnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta),
e-mailem na adres dost臋pny na stronie internetowej Sklepu.
2. Warunkiem realizacji zam贸wienia jest podanie danych pozwalaj膮cych na weryfikacj臋 Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyj臋cie zam贸wienia poprzez wys艂anie na podany podczas sk艂adania zam贸wienia adres e-mail, wiadomo艣ci opisuj膮cej przedmiot zam贸wienia. W przypadku podania niepe艂nych, b艂臋dnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas sk艂adania zam贸wienia, Sklep skontaktuje si臋 z Klientem w celu usuni臋cia b艂臋d贸w.

3. Dla stron wi膮偶膮ce s膮 informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie z艂o偶enia zam贸wienia. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, element贸w wchodz膮cych w sk艂ad zestawu, termin贸w i sposobu dostawy.

4. Informacje znajduj膮ce si臋 na stronie internetowej Sklepu nie stanowi膮 oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient sk艂adaj膮c zam贸wienie, sk艂ada ofert臋 zakupu okre艣lonego towaru.

5. Sk艂adaj膮c zam贸wienie, Klient, sk艂ada ofert臋 zawarcia umowy sprzeda偶y zam贸wionych produkt贸w.

6. Po z艂o偶eniu zam贸wienia, na wskazany adres e-mail wysy艂ana jest wiadomo艣膰 z informacj膮 o kolejnych etapach realizacji zam贸wienia:

po weryfikacji z艂o偶onego zam贸wienia, Sklep przesy艂a na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informacj臋 o przyj臋ciu zam贸wienia do realizacji. Informacja o przyj臋ciu zam贸wienia do realizacji jest o艣wiadczeniem Sprzedawcy o przyj臋ciu oferty, o kt贸rej mowa w 搂3 ust. 5 powy偶ej i z chwil膮 jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzeda偶y.
7. Po zawarciu Umowy sprzeda偶y, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesy艂aj膮c je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas sk艂adania zam贸wienia adres pocztowy.

8. W przypadku wyboru formy p艂atno艣ci przelewem, termin realizacji zam贸wienia b臋dzie liczony od momentu, w kt贸rym 艣rodki za zam贸wienie Klienta zostan膮 zaksi臋gowane na rachunku bankowym Sklepu.

9. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa r臋kojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesi臋cy. Dok艂adny opis procedury reklamacyjnej znajduje si臋 w 搂6 niniejszego regulaminu.

搂4

P艂atno艣ci

Klient ma do wyboru formy p艂atno艣ci:
P艂atno艣膰 elektroniczna za po艣rednictwem Przelewy24 (elektroniczna)
2. Ceny przesy艂ek okre艣lone s膮 w podsumowaniu zam贸wienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zap艂ata za towar i przesy艂k臋.

4. W przypadku p艂atno艣ci przelewem, nale偶no艣膰 powinna zosta膰 uregulowana w ci膮gu 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zam贸wienia.

搂5

Wysy艂ka towaru

1. Zam贸wiony towar Sklep wysy艂a elektronicznie za pomoc膮 podanego wy偶ej adresu email.

搂6

Reklamacje /r臋kojmia/

1. W przypadku niezgodno艣ci towaru z umow膮, Klient powinien odes艂a膰 do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodno艣ci.

2. Sklep ustosunkowuje si臋 do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodno艣ci..

3. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa r臋kojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesi臋cy.

4. Klient w momencie wyst膮pienia wady, mo偶e za偶膮da膰 od Sklepu (w ramach prawa r臋kojmi):

wymiany towaru na nowy;
naprawy towaru;
obni偶enia ceny;
odst膮pienia od umowy 鈥 o ile wada jest istotna.
Sklep ustosunkuje si臋 do 偶膮da艅 Klienta w ci膮gu 14 dni od momentu otrzymania 偶膮dania. Sklep rozpatrzy 偶膮dania Klienta, bior膮c pod uwag臋 nast臋puj膮ce okoliczno艣ci:

艂atwo艣膰 i szybko艣膰 wymiany lub naprawy towaru;
charakter wady 鈥 istotna czy nieistotna;
to, czy towar by艂 wcze艣niej reklamowany.
5. Sklep mo偶e odm贸wi膰 偶膮dania Klienta dotycz膮cych wymiany b膮d藕 naprawy towaru pod warunkiem, 偶e wymiana b膮d藕 naprawa towaru jest niemo偶liwa do zrealizowania, lub w por贸wnaniu z drugim z mo偶liwych 偶膮da艅, wymaga艂aby nadmiernych koszt贸w. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwi膮zanie.

6. Ka偶dy Klient b臋d膮cy konsumentem mo偶e skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Chc膮c skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci polubownego rozwi膮zywania spor贸w dotycz膮cych zakup贸w internetowych, Klient mo偶e z艂o偶y膰 swoj膮 skarg臋 np.;

za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
za po艣rednictwem mazowieckiego Wojew贸dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie, przy ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa http://www.wiih.org.pl/
Przebieg post臋powa艅 w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich okre艣lony jest przez aktualnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa (w szczeg贸lno艣ci w ustawie z dnia 23 wrze艣nia 2016 r. o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich).

7. Wszelkie reklamacje dotycz膮ce korzystania z Us艂ug 艣wiadczonych przez Sklep nale偶y przesy艂a膰 na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

搂7

Prawo odst膮pienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient b臋d膮cy konsumentem ma prawo odst膮pienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odst膮pienie od umowy jest skuteczne, je偶eli Klient z艂o偶y w terminie 14 dni od daty dor臋czenia towaru, o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy z艂o偶enie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. Forma z艂o偶enia o艣wiadczenia mo偶e by膰 dowolna, np.

o艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowi膮cy za艂膮cznik nr 1 do regulaminu),
drog膮 mailow膮 na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy na sw贸j koszt.

4. Sklep zwraca 艣rodki w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia. Sklep mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

5. Sklep zwraca 艣rodki przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego pos艂u偶y艂 si臋 Klient. W przypadku p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, zwrot 艣rodk贸w dokonywany jest na rachunek karty.

6. W przypadku, gdy Klient wybra艂 inny, ni偶 najta艅szy oferowany przez Sklep, spos贸b dostawy przedmiotu , Sklep nie zwr贸ci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w. Sklep zwr贸ci jedynie koszt najta艅szej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Klient pokrywa wszystkie bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

8. Prawo odst膮pienia nie przys艂uguje Klientowi w przypadkach um贸w:

w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Klienta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Klienta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odst膮pienia od umowy;
w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
o 艣wiadczeniu us艂ug, je偶eli Sklep wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Klienta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sklep utraci prawo odst膮pienia od umowy;
w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami.
9. Prawo odst膮pienia od umowy bez podawania przyczyny nie przys艂uguje Klientowi nie b臋d膮cemu konsumentem.

10. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy, b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

搂8

Konto Klienta

1. Klient mo偶e za艂o偶y膰 w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalaj膮ce na spersonalizowane zakupy, podgl膮d historii zam贸wie艅, podgl膮d status贸w zam贸wie艅, zmian臋 danych wysy艂kowych, dost臋p do promocji, uproszczenie procesu zam贸wienia.

2. Sklep nie pobiera 偶adnych op艂at za prowadzenie Konta Klienta.

3. Klient mo偶e za艂o偶y膰 Konto wype艂niaj膮c odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu.

4. Po wype艂nieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysy艂ana jest wiadomo艣膰 z informacj膮 o kolejnych etapach realizacji us艂ugi utworzenia Konta:

po weryfikacji danych Sklep przesy艂a na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacj臋 o utworzeniu Konta Klienta. Informacja o utworzeniu Konta jest o艣wiadczeniem Sprzedawcy o rozpocz臋ciu 艣wiadczenia us艂ugi prowadzenia Konta.
5. Ka偶dy Klient mo偶e w dowolnym momencie usun膮膰 Konto rozwi膮zuj膮c tym samym umow臋 o 艣wiadczeniu us艂ugi prowadzenia Konta. Usuni臋cia Konta mo偶na dokona膰:

wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomo艣ci email powinny si臋 znale藕膰 dane pozwalaj膮ce na identyfikacj臋 w艂a艣ciciela Konta, oraz informacja o ch臋ci rozwi膮zania umowy,
kontaktuj膮c si臋 listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
6. Klient powinien zachowa膰 w tajemnicy has艂o do Konta.

7. Sklep mo偶e odm贸wi膰 rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budz膮 uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do prawdziwo艣ci i rzetelno艣ci.

8. Umowa dotycz膮ca 艣wiadczenia us艂ugi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy zastrze偶eniem zdania nast臋pnego. Klient mo偶e w ka偶dym momencie 艣wiadczenia us艂ugi wypowiedzie膰 umow臋 poprzez kontakt:

wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomo艣ci email powinny si臋 znale藕膰 dane pozwalaj膮ce na identyfikacj臋 w艂a艣ciciela Konta, oraz informacja o ch臋ci rozwi膮zania umowy,
kontaktuj膮c si臋 listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
9. Umowa dotycz膮ca 艣wiadczenia us艂ugi prowadzenia Konta ulega rozwi膮zaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

10. W przypadkach uzasadnionych (np. ra偶膮ce 艂amanie postanowie艅 Regulaminu przez Klienta) Sklep mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

搂9

Ochrona prywatno艣ci

1. Sklep przetwarza dane osobowe Klient贸w w zgodzie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa w zakresie okre艣lonym w Polityce Prywatno艣ci.

搂10

艢rodki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przegl膮dania asortymentu i sk艂adania zam贸wie艅 na produkty, niezb臋dne jest:

a) urz膮dzenie ko艅cowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮 typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) w艂膮czona obs艂uga JavaScript;

d) akceptacja wykorzystywania plik贸w cookies (wymagane w celu z艂o偶enia zam贸wienia).

搂11

Postanowienia szczeg贸lne

1. W zakresie us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

2. Rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sklep s膮 nast臋puj膮ce:

zawieranie um贸w sprzeda偶y on-line 鈥 w zakresie towar贸w sprzedawanych przez Sklep,
przesy艂anie wiadomo艣ci e-mail, w kt贸rych Sklep potwierdza otrzymanie zam贸wienia, przebieg realizacji zam贸wienia,
3. Tryb zawierania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮:

w zakresie umowy sprzeda偶y on-line oraz umowy o 艣wiadczenie us艂ugi przesy艂ania wiadomo艣ci e-mail, w kt贸rych Sklep potwierdza otrzymanie zam贸wienia, przebieg realizacji zam贸wienia, 鈥 okre艣lone zosta艂y w paragrafie 3 Regulaminu.
4. Warunki rozwi膮zywania um贸w sprzeda偶y on-line okre艣laj膮 bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.

搂12

Wej艣cie w 偶ycie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin mo偶e zosta膰 zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostan膮 opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przes艂ana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodz膮 w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia ich publikacji w spos贸b okre艣lony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, i偶 Klient posiadaj膮cy konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptowa艂 zmiany regulaminu, je艣li nie wypowiedzia艂 umowy do ko艅ca up艂ywu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu w艂a艣ciwe jest prawo polskie.